top of page

MŰKÖDÉSTÁMOGATÁS

Egy közlekedési vállalat hatékony szakmai működtetéséhez számos szakmai szoftverrendszerre van szükség. A New Line egységes rendszerben, minden szükséges alkalmazással támogatja egy közlekedési vállalat valamennyi folyamatát, legyen szó helyi, regionális vagy országos szolgáltatási területről. 

 

A működéstámogatás során a PTSS szoftverrendszer kínál a közlekedési vállalatok számára ideális megoldást. A PTSS termékcsalád egyes elemei egymással integráltak ugyan, de autonóm működésre is képesek. A szoftvercsalád hátterében egységes adatbázis-struktúra, harmonizált működés és közös interfészrendszer áll.

Központi működéstámogatás

New Line Kft. PTSS Designer
PTSS Office
Menetrend- és hálózattervezés

Menetrend- és hálózattervező szoftverünkkel hatékonyan tervezhető meg a szolgáltatás járat és útvonal szinten. 

A szoftverben elkészíthető a járatok alaphálózata (megállóhelyekkel és útvonalakkal) akár különböző verziókban is, de a rendszerünk alkalmas igényvezérelt járatok tervezésére is. A menetrendek összeállítása járatszintű lebontáson lapul, így a fordák megtervezése és összeállítása is könnyedén megvalósítható. 

A különböző alapparaméterek figyelembe vételén túl (pl. járműtípusok, napszakok, idősávok, garázsok) a busz, villamos és troli járatok is kezelhetők.

Operációs támogatás

A vállalat közlekedési tevékenységének operatív ellátásával kapcsolatos tevékenységek kezelése elengedhetetlen a működéshez.

Az erőforrások kezelése az egyik legfontosabb tevékenység ezen a területen: ide tartozik a vezénylések kialakítása és azok menedzselése, a teljesítmények elszámolása, vagy a menetlevelekkel kapcsolatos teendők ellátása is. Ennek része a különböző foglalkoztatási formák, személyi- és járművi vizsgák és engedélyek is.

A rendszer fontos funkciója a különböző nyilvántartások, utasítások, fegyelmi ügyek, balesetek vagy panaszok kezelése, de a jelentések, korlátozások menedzselése is.

PTSS Vemo
Forgalomirányítás és diszpécseri tevékenység

A közlekedési vállalat központján belül a napi munkát a járműflotta napi forgalmával kapcsolatos teendők, diszpécseri munka ellátása határozza meg., így ennek támogatása kiemelt jelentőségű.

A program célja a forgalomirányító személyzet részére a valós idejű járat-, járművi- és járművezetői tevékenységre vonatkozó adatok megjelenítése és kezelése, valós beavatkozások elvégzésének lehetősége.

Ezen feladaton belül a monitorozási és beavatkozási funkciót áttekintő felületek, sematikus ábrák és különböző nézetek (pl. jármű, sofőr,  útvonal) segítik.

PTSS Pax
Utastájékoztatási tevékenység menedzselése

A különböző platformokon (nyomtatott, webes, mobiltelefonos, állomási, megállóhelyi, fedélzeti, hangos) nyújtott utasinformációk menedzselhetősége kritikus fontosságú minden közlekedési cég számára.

Nemcsak a különböző platformokhoz tartozó üzenetek kialakítása és egy kézben tartása fontos, hanem az ehhez tartozó különböző eszközök, infrastruktúrák és platformok kezelése,  valamint a státuszok, monitorozási funkciók megvalósítása is lényeges.

Ezen feladatokat szervezetekre, feladatokra, szerepkörökre bontva szükséges megvalósítani,  úgy, hogy a különböző jogosultsági szintekkel is harmonizálni lehessen,

PTSS Fare
Pénzügyi műveletek támogatása

A pénzügyi műveletek támogatása a legszorosabban kapcsolódik a különböző fizetési megoldásokhoz és tranzakciókhoz, amelyeket a fedélzeten, a pénztárakban vagy a különböző automatáknál végeznek.

Itt érhetők el a jegykiadó funkciókkal kibővített járműfedélzeti eszközök (OBU) értékesítési adatai és válik lehetővé a jegykiadók paraméterezése, valamint a szoftveres karbantartások, frissítések elvégzése. 

A pénzügyi modul interfészein keresztül lehet kapcsolódni a különböző fizetési módokhoz tartozó autonóm vagy félautonóm rendszerekhez és a vállalati ERP-hez is.

Járművi működéstámogatás

PTSS OnBoard (OBU)

A járművekkel való aktív kapcsolattartás mind munkairányítási, mind pedig közlekedésinformatikai szempontból kritikus, a járművezetővel és a járművel való kapcsolattartás elengedhetetlen a hatékony működéshez.

A fedélzeti egység (OBU) a járművi működés magja. Ez az egység szolgáltatja a jármű helyzetéről az információt a központ felé, ezen keresztül jut el a járművezetőhöz a napi feladat,  ezzel végzi a teendőit, valamint ez a berendezés vezérli a fedélzeti berendezéseket és funkciókat is.

Az OBU-n kialakított szoftveren keresztül valósítható meg integráltan mindez, amibe bele tartozik a járművezetői mellett a diszpécseri, ellenőri munka helyi támogatása és adminisztratív kezelése is.

Fenntartói és megrendelői  működéstámogatás

PTSS SLA

A közlekedési szolgáltatók Magyarországon legtöbbször fenntartói vagy megrendelői megbízás alapján végzik a munkájukat, és emiatt egyre fontosabb, hogy a megrendelői igények teljesülésének mérése is megtörténjen.

A szolgáltatási paraméterek teljesülését Service Level Agreemen (SLA)-modulon keresztül lehet nyomon követni. A mérés kiterjedhet a megtett kilométerre, a késések és kimaradt járatok százalékos vagy abszolút értékére, akár járat- és vonalszintű mérésekre is, amelyeket aggregáltan is ki lehet mutatni és értékelni riportokon keresztül.

Az SLA-modulnak létezik szolgáltatói és megrendelői oldali kialakítása, amely az eltérő szerepeknek megfelelő részletezettségel bír. Megrendelői oldalon képesek vagyunk többszolgáltatós környezet támogatására is.

bottom of page